logo

Описание на проекта

Настоящата глобална ситуация, с икономически кризи засяга няколко региони и страни, възможностите за наемане на работа често са оскъдни, с все по-голям избор на квалифицирана работна ръка. Това е довело до по-голям брой лица, които идеализират нови начини за печелене, да търсите кой може да им помогне в реализирането на идеите им.
Това е предизвикателство за тези, които насърчават и механизми за подкрепа и инфраструктура, насочени към създаването на предприятия.
В реалния социален и икономически контекст има финансови трудности за развитието на стопанските дейности и идеите за създаване на нови предприятия, но има и липса на ефективно съгласуване между предприемачески организации, изследователски и образователни институции, агенции за развитие и потенциалните предприемачи.

Цели:

  • Да се насърчава и развива съвместния живот и критичното мислене, чрез стратегическото използване на технологии за информация и комуникация;
  • Създаване и прилагане на платформа за електронно обучение, лесни за употреба, функциониращи като отворени образователни ресурси (OER);
  • Насърчаване на методологиите на открито и гъвкаво обучение на целевите-групи;
  • Подобряване на обучението и професионални умения, по-специално в области от стратегическо развитие (като създаване на младежки собствени работни места и фирми), организационно управление и интернационализация.