glossary_EN

Речник INCUB TRAINING

Техническият речник е един от продуктите на проекта INCUB, който е преведен на пет езика (португалски, английски, немски, испански и български).

Речникът представлява езиково ръководство, което има за цел да подпомогне универсалните умения на бенефициентите по проекта. Той включва най-важните термини и дефиниции, свързани със създаването и управлението на предприятия, техните дейности и допълнителни услуги. Речникът следва обучителните материали, разработени по проекта, и е достъпен на интернет сайта на проекта.

Glossary_Incub Training_Course_1_BG

Glossary_Incub Training_Course_2_BG