not2

1-ви Международен семинар с Бенефициент

На 26 ноември бе организирана от първия международен семинар с бенефициентите по проектите. Прогнозирани са три работни срещи от този вид, които имат за цел създаването на контакти между партньорството и на потенциалните крайни потребители на резултатите от проекта. Първото ателие се проведе участието на всички партньори по проекта, предприемачи и бъдещите предприемачи от региона Alto Tâmega.
INCUB, проектът беше представен и на тематичните области, насочени са свързани с целите на проекта, а именно платформата за електронно обучение и опита на партньора UTAD относно предприемачеството и курсовете за обучение. Накрая беше представен план на Alto Tâmega за предприемачество.

not2_2 not2_3 not2_4