Каква е предприемачеството; Кой е предприемачът; Мотивация да бъдеш предпредприемач; Недостатъците на предприемачеството; Предприемачеството: Фатални грешки и как да ги избегнем; Предприемаческият профил, умения и нагласи; Предварителна подготовка за  предприемачи.