Икономически и финансови предположения; Инвестиционен план, оперативен план и финанси- финансов план. Прогнозирани продажби; Разходи, баланси, прогнози. Индикатори за прогнозиране на рентабилността анализа: изравняващ, нетна настояща стойност, обща норма на възвръщаемост. Анализ на чувствителността. Финансиране на бизнеса. Източници на финансиране. Алтернативи за финансиране, рисков капитал, предприемачески финанси и общи схеми за подкрепа на инвестициите.