Нужди от персонал, роли и отговорности; Практики на човешките ресурси управление: набиране, подбор и обучение на работниците и служителите, на практика възнагражденията и оценка на персонала системи; първоначално и продължаващо обучение.