Стратегически маркетинг решения: цели и маркетингови стратегии, сегментиране и насочване, Позициониране на факторите на пазара;

Маркетинг микс: Управление на доставките(продуктови пазари матрични, ценова политика, разпространение и / или местоположение,комуникация микс,хората,веществени доказателства процеси), маркетинг инвестиции;прогнози за продажби.