Идентифициране на възможности за бизнеса; Как да имам или да се възползвам от по-добра бизнес идея;

Оценка на жизнеспособността на бизнес идеята;

Изпълнение на бизнес идеята; Предимства и структура на бизнес плана;

Инструменти на креативност в бизнес планирането.